Untitled Document
 
 
Logo Punjab Police
|| || BIG REVOVERY ||
Untitled Document
  List Of :Electricity Grid And Power Plant
Sr No. NAME ADDRESS PHONE NO.
1 220 K.V Amritsar Road Tarn Taran 75895-12214
2 66 K.V Focal Point Tarn Taran 75895-13385
3 66 K.V Amritsar Road Near Naka Point Gohalwar 75895-13153
4 440 K.V Amritsar Road Bale Near Bale Chak, Gohalwar 95011-02001
5 66 KV Shekchak 96461-13899
6 66 KV Manochahal Kalan 77875-3081
7 66 KV Deu 75895-21229
8 66 KV jhabal 7589513084
9 66 KV Gagobooha 7589513154
10 66KV SARAI AMANAT KHAN 8437715239
11 66 KV sabhra 7589519895
12 66 KV lauka 75895-13141
13 66 KV lauka 98760-04205
14 66 KV Boparai Madal 7589505128
15 66 KV Dubli 7589505128
16 220 KV Sub Station Assal Patti 75895-12212
17 66 KV Purani kairon Road Patti 01851-244951
18 66 KV Sarhali 75895-13908
19 66 KV Naushera Pannuan 75895-13886
20 Power Grid Amarkot 01851-233830
21 Power Grid Algon Kothi 9646121373
22 Power Grid Gharyala 01851-224112
23 Power Grid Lakhna 01851-32312
24 Power Grid Kotli Vasawa Singh 7589505134
25 66 KV Brahmpura 75895-13155
26 GVK Thermal Plant Goindwal Sahib 95920-91591
27 66 KV Khadoor Sahib
28 66 KV Goindwal Sahib 96461-13901
29 66 Kv Fatheabad 75895-13887
30 132 KV Eakalgadda 01852-245710
31 66 KV Nagoke 01859-237500
32 132 K V Bhkhiwind 9872574978
33 66 K V Sursingh 7589513884
34 66 K.V Kacha Pakka 7589513905
35 66 KVA Harike 96461-13908
36 66 KVA Pringrhi 96460-17217
37 Narli Vill, Narli 75895-13652
38 Mari Megha Vill, Mari Megha 75895-13906
39 Waan Tara Singh Vill, Waan Tara Singh 88729-18767
 
 
Untitled Document
Photo Gallery | Press Release | VisitorCounters free
Copyright © 2013 Tarntaran Police. All Rights Reserved