Untitled Document
 
 
Logo Punjab Police
Untitled Document
  List Of :SHO/MHC District Tarn Taran
Sr No. Name SHOs Name Police Stations Police Stations Phone No. Sho/Mobile No. Mhc/Mobile No
1 Insp Kawalpreet Singh City Tarn Taran 01852-227200 87250-09701, 97800-06118 87250-09801
2 Insp Joga Singh Jhabal 01852-277221 87250-09702, 97800-06112 87250-09802
3 Insp Kamalmeet Singh Sarai Amanat Khan 01852-272523 87250-09703, 97800-03900 87250-09803
4 INSP Preetinder Singh VEROWAL 01859-279114-144 87250-09704, 97800-04001 87250-09804
5 INSP Sikander Singh Goindwal Sahib 01859-222216 87250-09705, 97800-04055 87250-09805
6 INSP Vishaw Nath Sadar Tarn Taran 01852-227300 87250-09706, 80545-00325 87250-09806
7 INSP Tarsem Maseh Chohla Sahib 87250-09707, 98780-35735 87250-09807
8 Insp Bharat Bhushan City Patti 01851-244939 87250-09708, 97800-02777 87250-09808
9 SI Manjinder Singh Sirhali 01852-249152 87250-09709, 94647-16137 87250-09809
10 SI Mohit Kumar Harike 01851-238352 87250-09710, 97800-04777 87250-09810
11 INSP Rajbir Singh Bhikhiwinid 01851-272024 87250-09711, 97800-03327 87250-09811
12 INSP Amolak Singh Valtoha 01851-224108 87250-09712, 97813-87888 87250-09812
13 SI Avtaar Singh Khem Karan 01851-268626 87250-09713, 97800-06299 87250-09813
14 Insp Parmvir Singh Khalra 01851-277323 87250-09714, 97815-00097 87250-09814
15 SI Harjit Singh Sadar Patti 87250-09727 , 97800-03509 87250-09827
16 Insp Sukhjinder Singh I/C Traffic/Tarn Taran -1 87250-09506, 97800-06590 87250-08406
17 SI Parmjit Singh I/C Traffic/jhabal/Bhikhiwind -2 87250-09507, 88729-35000 87250-08407
18 SI Baljinder Singh I/C Trafic Patti 97800-03341
 
 
Untitled Document
Photo Gallery |
Copyright © 2013 Tarntaran Police. All Rights Reserved