Untitled Document
 
 
Logo Punjab Police
Untitled Document
  List Of :SHO/MHC District Tarn Taran
Sr No. Name SHOs Name Police Stations Police Stations Phone No. Sho/Mobile No. Mhc/Mobile No
1 Insp Harit Sharma City Tarn Taran 01852-227200 87250-09701, 9878880999 87250-09801
2 SI Prabjot Singh Jhabal 01852-277221 87250-09702, 87250-09802
3 SI Sukhwinder Singh Sarai Amanat Khan 01852-272523 87250-09703, 98550-34000 87250-09803
4 INSP Preetinder Singh VEROWAL 01859-279114-144 87250-09704, 97800-04001 87250-09804
5 SI Parmjit Singh Goindwal Sahib 01859-222216 87250-09705, 87250-09805
6 INSP Kamaljeet Singh Sadar Tarn Taran 01852-227300 87250-09706, 97800-03900 87250-09806
7 SI Sukhraj Singh Chohla Sahib 87250-09707, 98721-40242 87250-09807
8 Insp Tarsem Masih City Patti 01851-244939 87250-09708, 87250-09808
9 SI Kawalpreet Singh Sirhali 01852-249152 87250-09709, 87250-09809
10 SI Prabjeet Singh Harike 01851-238352 87250-09710, 95014-80065 87250-09810
11 SI Kashmir Singh Bhikhiwinid 01851-272024 87250-09711, 87250-09811
12 SI Harchand Singh Valtoha 01851-224108 87250-09712, 97800-03400 87250-09812
13 SI Manjinder Singh Khem Karan 01851-268626 87250-09713, 94647-16137 87250-09813
14 SI Gurcharan Singh Khalra 01851-277323 87250-09714, 95920-48900 87250-09814
15 INSP Rajesh kakkar Sadar Patti 87250-09727 , 97800-06119 87250-09827
16 Insp Ajay Kumar I/C Traffic/Tarn Taran -1 87250-09506, 97800-03338 87250-08406
17 SI. Manjinder Singh I/C Traffic/jhabal/Bhikhiwind -2 87250-09507, 87250-08407
18 ASI Salwinder Singh I/C Trafic Patti -3 95010-26377
19 ASI Nirmal Singh I/C Trafic Goindwal sahib -4 98785-40400
 
 
Untitled Document
Photo Gallery | Press Release |
Copyright © 2013 Tarntaran Police. All Rights Reserved