Untitled Document
 
 
Logo Punjab Police
Untitled Document
  List Of :SHO/MHC District Tarn Taran
Sr No. Name SHOs Name Police Stations Police Stations Phone No. Sho/Mobile No. Mhc/Mobile No
1 Insp Gurchran Singh City Tarn Taran 01852-227200 95920-48900 87250-09801
2 INSP Ajay Kumar Jhabal 01852-277221 9780003338 87250-09802
3 Insp Prabjit Singh Sarai Amanat Khan 01852-272523 9501480065 87250-09803
4 SI Sminderjit Singh VEROWAL 01859-279114-144 8427980064 87250-09804
5 SI Baljinder Singh Goindwal Sahib 01859-222216 98155-70708 87250-09805
6 INSP Manoj Kumar Sadar Tarn Taran 01852-227300 85580-16710 87250-09806
7 ST Sonamdeep Kaur Chohla Sahib 85580-16710 87250-09807
8 SI Kiranjit Singh City Patti 01851-244939 84274-22577 87250-09808
9 SI Lakhbir Singh Sirhali 01852-249152 97800-03784 87250-09809
10 SI. Kawel Krishan Harike 01851-238352 97800-04171 87250-09810
11 Insp Sukhchain Singh Bhikhiwinid 01851-272024 62834-33760 87250-09811
12 SI Harchand Singh Valtoha 01851-224108 85740-00002 87250-09812
13 Insp Tarsem Masih Khem Karan 01851-268626 9878035735 87250-09813
14 SI Harpreet Singh Khalra 01851-277323 95921-31900 87250-09814
15 INSP Baljit Singh Sadar Patti 8437917000 87250-09827
16 SI Jhirmal Singh PS Kacha Paka 87250-09731 87250-09831
 
 
Untitled Document
Photo Gallery | Press Release |
Copyright © 2013 Tarntaran Police. All Rights Reserved